Be For Israel

Tidligere forstod jeg ikke betydningen av Israel som et utvalgt land og Guds utvalgte folk. For å være helt ærlig syntes jeg det var ganske merkelig og sært og jeg brukte ikke noe tid på det. Jeg tenkte at det kanskje var symbolsk eller noe på et spirituelt nivå. Jeg elsket Gud men regnet meg ikke som kristen og tradisjonell kristen propaganda var virkelig ikke min greie.

Til tross for dette fikk jeg en rekke visjoner og bekreftende drømmer som fikk meg til å forstå at det er sant. Det som sies om Israel er bokstavlig! Jeg skriver dette fordi jeg ønsker at du skal forstå at det jeg ble vist overrasket meg, det opplyste meg og brakte en konklusjon jeg aldri ville kommet til på egen hånd. Derfor håper jeg du vil ta deg tid til å lese videre, for denne beskjeden er ikke fra meg, men den er viktig.

140813 Pray For Israel

Det må ha vært den 6. August 2014 at jeg så Yeshua (Jesus/Isa), ikke med mine fysiske øyne med med mitt indre syn. Han stod rett foran meg og sa “Se meg inn i øynene og si meg hva du ser”. Jeg så inn i hans venstre øye og så enorme bølger som slo inn mot land i en typisk norsk bygd ute på landet. Det stod ett hvitt og ett rødt trehus der og bølgene slo over dem og truet med å knuse dem fullstendig. Så ble bølgene omformet til en flod av tårer som rant nedover Yeshuas kinn og han sa “Hva gjør de med landet mitt?”.

Jeg forstod at “landet mitt” refererte til Israel, men hvorfor så det ut som en norsk bygd? Jeg ble gitt forståelsen av at det hadde med Norges forhold til Israel å gjøre og at dette forholdet ville avgjøre Norges fremtid. Jeg hadde aldri tenkt på det sånn før. Først tenkte jeg at en mangel på støtte til Israel, kanskje ville føre til en voldsom storm som ville forårsake store tap og ødeleggelser i en bygd på vestlandet (for bølgene så ut til å komme fra vest). Det kan være tilfelle, men det virket som om visjonen hadde en mer symbolsk betydning.

Hvorfor så jeg småhus ute på landet og bølger som slo hardt inn mot land? Dette handlet kanskje ikke bare om en bygd, men om en generell trussel mot vårt land og nasjon. Jeg undret på hvorfor jeg så ett hvitt og ett rødt hus. Hvitt er ofte et symbol på renhet og rettferdighet mens rødt symboliserer Guds kraft, autoritet og beskyttelse. Jeg forstod etter hvert at Guds beskyttende hånd over landet vårt som velsigner oss med fred og rikdom, vil trekke seg bort dersom vi snur ryggen til Israel. Hvorfor? Fordi vår renhet og rettferdighet i Guds øyne i stor grad avhenger av vår støtte til Israel.

Jeg sa ikke et ord om visjonen jeg hadde hatt og jeg tenkte ikke mer på det før det ble bragt opp igjen en uke senere. Jeg følte meg uvel, det var noe som plaget meg, men jeg kunne ikke finne ut hva. Jeg ba om forståelse og ordene “Vi har et brev til deg” kom. Med mine indre øyne så jeg noe ble gitt meg. Det var ikke et brev men en liten eske, veldig lik en pakke Ibux med smertestillende tabletter. Esken var hvit, rektangulær og hadde et rubinrødt bånd på venstre side.

“Hva er dette?” tenkte jeg, for jeg forventet et brev. Men så leste jeg ordene som stod med store bokstaver på esken “Tel Aviv”. Jeg ser ikke på nyheter og mine geografikunnskaper er ikke gode, virkelig ikke, så jeg visste ikke at konflikten i Gaza nylig var kraftig opptrappet og at nasjonenes lojalitet til Israel ble satt på prøve. Ikke visste jeg hvor Tel Aviv var heller, så jeg løp til PC’en for å sjekke. …og der fant jeg at Tel Aviv var den første grunnlagte byen i Israel. Jeg forstod at min beste medisin, er å be for Israels beste medisin, som er støtte fra verdens nasjoner.

Det var på dette tidspunktet jeg begynte å forstå at dette temaet virkelig er viktig og ikke bare en religiøs fantasi. Vi lever i en tid der det sentrale spørsmålet er om vi forstår at Gud er vår leder eller ikke. Snur vi ryggen til ham og forsøker å ordne opp i ting på egenhånd? Eller forstår vi at problemene vi står overfor er større enn vi mennesker kan klare alene? Selve ordet “Israel” betyr “Måtte Gud råde” (“May God prevail”). Det er interessant å se hvordan folk gradvis snur ryggen til Gud mens nasjonene gradvis snur ryggen til det internasjonale symbolet for Guds lederskap i verden, Israel.

Overveldet av nntrykk gikk jeg for å sove, men jeg ble avbrutt. Et gammelt papyrus kart med Israel på, ble vist meg. Det så ikke ut som Israel slik vi kjenner det, for det hadde form som en sekskantet stjerne og det så ut som om det var malt på kartet med blod. Var det noe jeg aldri hadde likt i kristendommen så var det alt dette snakket om blod. Men like fullt kom ordene til meg “Mitt land er dekket/beskyttet av mitt blod” og det fortsatte med dette

“Mitt folk forstår ikke, nasjonene forstår ikke og du forstår ikke. Enhver nasjon som går imot henne (Israel) vil lide under store uroligheter og omveltninger, enhver nasjon som forsaker henne vil være under min dom og enhver nasjon som støtter henne vil bli velsignet. Slik er loven”.

For andre gang trodde jeg formidlingen var over, men så kom det “Jeg har gitt deg øyne til å se og en munn til å snakke. Bruk dem og også du vil bli velsignet”.

Så det er det jeg gjør, deler det jeg har sett og hørt slik at andre kan ta del i dette enkle prinsippet, og velsignelsene som følger. Det er viktig for Norge. Vi må forstå at selv om ikke alt Israel gjør er riktig eller perfekt, så er det tydelig at Gud har en helt spesiell plan med nasjonen. Går vi imot den planen går vi også imot Gud’s vilje på en så sterk måte at vår nasjon vil bli ristet. Med økende terrortrusler, epidemier og naturkatastrofer, ber jeg om at Norges folk, og politikere, forstår at den eneste måten vi kan oppnå sann beskyttelse, er ved å akseptere at Gud er vår Herre, Han er vår sjef. Vi burde virkelig ikke trosse de ting som ligger Gud nærmest hjertet.

Dersom du liker denne artikkelen og syns andre bør lese den også, så hjelp oss å dele på sosiale medier. Hvis du ønsker å motta fremtidige innlegg (på engelsk) kan du føre deg opp på vår epost oppdateringsliste eller like vår facebook side.